FreeBSD produkter

Absolut enklast att installera de olika program som finns i /usr/ports-katalogen. Där finns väldigt många applikationer. Man kan använda sig av alla de ordbehandlare som finns under Linux. FreeBSD kan emulera Linux och därmed kan man flytta in och köra i stort sett alla program som Linux har. Vill man använda sig av ordbehandlare som […]

Läs mer
eCos

eCos är ett litet realtidsystem för inbyggnadsapplikationer. Eftersom eCos använder sig av Linux som utvecklingsmiljö får man en mycket kvalificerad miljö till låg kostnad. Något som är viktigt när många är inblandade i utvecklingen. För den som kan C-programmering och Unix/Linux är eCos speciellt trevligt eftersom hanteringen av program och applikationer blir helt analogt med […]

Läs mer