eCos är ett litet realtidsystem för inbyggnadsapplikationer. Eftersom eCos använder sig av Linux som utvecklingsmiljö får man en mycket kvalificerad miljö till låg kostnad. Något som är viktigt när många är inblandade i utvecklingen. För den som kan C-programmering och Unix/Linux är eCos speciellt trevligt eftersom hanteringen av program och applikationer blir helt analogt med utvecklingscykeln i Unix.

Det finns flera kurser inom detta område
Desas kurser vänder sig till dig som vill använda eCos för inbyggda system.

Kursinnehållet brukar vanligtvis vara uppdelat i följande segment:

Installation
Reder ut hur en installation av eCos miljön går till. Som utvecklingsmiljö används Linux och som målmiljö använder vi 386 processorer. Här visas hur installationen ändras om andra målmiljöer skall användas.

Access till hårdvara
Kurserna brukar visa hur access till hårdvara går till. Du får lära dig då hur man adresserar portar och andra IO-enheter.

Hantering av avbrott
Du lär dig hur avbrott från hårdvaran hanteras. Kurserna brukar skriva en interupthandler som utför de uppgifter som sker under avbrottet.

Övningar
Under sådana kurser får du genomföra en övningar. För att klara dessa bör du ha god vana från utveckling av program i Unix miljö.

Förkunskapskrav
Förkunskapskrav på sådana kurser är god vana av programmering i C.

Lämna en kommentar