Det finns många grundkurser i Java som erbjuds online och irl

Målgrupp
Dessa kurser vänder sig till programmerare som ska använda Java i sitt dagliga arbete. Projektledare och andra som vill veta mer om potentialen i Java kommer också att ha stor behållning av sådana kurser.

Du bör kunna programmera i något annat språk, gärna C eller C++, innan du går en sådan kurs.

Kursinnehåll

Grunderna
Vad Java är och varför det blivit så spritt. Utvecklingsmiljö och verktyg.

Att skriva en klass; syntax, fält, metoder, typkontroll. Flödeskontroll med villkor, loopar och anrop.

System, design och dokumentation
Klasser som hör ihop bildar paket. Namnkonventioner.

Varför och hur man bör använda Javas integrerade system för API-dokumentation, javadoc.

Klassbiblioteket
Java har ett omfattande klassbibliotek. Vi gör en översikt och går sedan på djupet inom ett antal områden:

Applets och awt – Att snabbt och enkelt göra grafiska gränssnitt i både applets och fristående applikationer. Grafiska primitiver som knappar, menyer, textfält, etc. Hur primitiverna ordnas i containers och fönster med layout managers. Att skriva egna grafiska primitiver.

Trådar – Att göra flera saker samtidigt, de problem som uppkommer då och hur man undviker dem.

Nätverk – Från enkel access till ”objekt” (bilder, ljud, javaobjekt, etc) på nätet till TCP-strömmar och UDP.

I/O – Att skriva och läsa på strömmar. Filhantering. Att använda och göra egna processande strömmar (filter).

Java native interface
Möjligt att man även går igenom hur man anropar nativekod (dvs kod som inte är skriven i java), t ex c-rutiner, från java.

Lämna en kommentar