TCP/IP kurser

Det finns många kurser på marknaden kring TCP/IP.
Deras mål är att ge dig en grundläggande förståelse för hur TCP/IP är uppbyggt och hur det fungerar. Du kommer då att få mängder av praktiska verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete.

Vem bör gå en sådan kurs?
Alla som arbetar med och/eller administrerar TCP/IP-installationer. Det kan vara på Windows, Mac eller Unix.

Kursinnehåll
Oftast brukar det vara övningar för att göra teoridelen så lättillgänglig som möjligt. Genom att du får omsätta det du lärt dig i praktiska övningar kommer Du att förstå materialet betydligt bättre.

Vad är TCP/IP?
Hur uppstod Internet och hur utvecklas Internet för närvarande? Vem har kontroll över Internet och hur används det? Hur kan du utnyttja TCP/IP-nätverk på bästa sätt? Detta är några av de frågor som du får svar på. Visste du förresten att den korrekta benämningen är IPS-nät (Internet Protocol Suite)?

Arkitekturen
Sådana kurser går igenom hur TCP/IP är uppbyggt och varför det ser ut som det gör. Alla ingående komponenter gås igenom; Länk, IP, TCP, UDP och applikationer. Adressplaner och användningen av routers förklaras.

Routing
Sådana kurser går igenom funktionerna på IP-nivån och berättar hur routing mellan olika nät går till. De berör de olika routing-protokollen RIP och OSPF. Du får klart för dig vad autonoma system är för något och varför dessa behövs. Skillnaden mellan EGP och IGP förklaras.

TCP och UDP
Sådana kurser går igenom skillnader i arbetssätt mellan TCP och UDP. Du ska förstå vad en port är och vad den används till. De går också igenom säker dataöverföring med TCP. De belyser även alla finesser som TCP använder sig av för att kunna arbeta på stora Internet. Du får också en förklaring till varför det är svårt att använda Microsoft Windows i ett peer-to-peer nätverk.

Tillämpningar
Sådana kurser går igenom tillämpningar och deras funktion. Telnet, FTP, NFS, SMTP, SNMP, rlogin, rsh och rexec är exempel på några av de program vi går igenom. Nästa nivå är att lära sig mer avancerade funktion.

Fjärrbootning med UDP/TCP/IP
Du får lära dig hur du kan boota maskiner över TCP/IP. Du får reda på hur Bootp, rarpd och tftp arbetar. Vi går igenom ett antal praktiska exempel som vi sedan använder i övningarna.

LAN och WAN
Vad är det egentligen för skillnad på LAN och WAN? Vi klargör de olika nätverksoperativens filosofier. Vad är LAN Manager bra för? När är Novell bäst? Hur kommer TCP/IP att påverka LAN-marknaden?

Bryggor och routers
När behöver du använda dessa olika hårdvaror och vad skiljer dem åt? Hur används en router för att garantera säkerheten i nätet?

Routing-protokoll
Du får en introduktion till RIP och OSPF. Routing-protokollen används för att se till att vägval i nätet sprids mellan flera routers. Det finns en mängd problem som protokollen måste ta hänsyn till. Du får en god inblick i routing-protokollens olika funktionssätt.

TCP/IP-projekt
Sådana kurser tar upp vad du speciellt bör tänka på när du medverkar i ett TCP/IP-projekt. Vi uppmärksammar alla fallgroparna. De ger dig kunskap som hjälper dig att välja en teknik som står sig i framtiden med allt högre krav på kommunikationshastighet.

Informationskällor
Hur hittar du RFC:er? Hur hittar du annan information på nätet på ett snabbt och effektivt sätt? Om Du vill vara en effektiv systemadministratör måste du kunna använda dig av NetNews och WWW på ett effektivt sätt. Du får möjlighet att förstå hur dessa informationskällor fungerar och hur de kan användas.

Eget TCP/IP-system
På sådana kurser får du ett eget komplett TCP/IP-system som Du sedan kan använda på din burk. Ditt eget TCP/IP-system innehåller alla program, samt källkod om du vill fördjupa dig i någon speciell del av systemet.

Övningar
Under sådana kurser får du göra några mycket nyttiga och trevliga övningar. Här kommer en kort beskrivning av övningarna.

Nätverksanalys
Sådana kurser använder en nätverksanalysator, i form av programvara, för att studera hur protokollen samverkar. De tittar på hur protokollförhandlingen görs och vad den innebär. Du får en grundlig inblick i hur protokollen fungerar.

 

TCP/IP under MS-DOS
Sådana kurser installerar och använder TCP/IP under MS-DOS. Vi ser hur maskinerna kan samverka med andra operativsystem t.ex OS/2, Unix och Windows NT.

SNMP-övervakning
Sådana kurser gör en laboration där vi övervakar nätet med hjälp av SNMP. Du får lära dig att tolka information på rätt sätt.

Unix och TCP/IP
Efter MS-DOS övningarna är det dags att ta steget över till Unix. Här finns den kompletta TCP/IP-implementeringen. Ofast går man systematiskt igenom den rika flora av verktyg som finns för att administrera och hantera lite större TCP/IP-nätverk. Netstat och traceroute är två av de felsökningsprogram som vi behandlar.

Fjärrbootning av maskiner
Du får lära dg hur du bootar terminal servers, X-terminaler och PC-maskiner med hjälp av tftp och bootp. Under sådana övning finns det möjglighet att göra detta både från Windows och Unix.

Routing-information
Du får lära dig hur man uppdaterar maskinens routing-tabeller. Du får själv prova på att göra olika typer av rutter i nätet.

Lämna en kommentar