Fjärrkontroll och bevakning

En viktig utveckling inom området fjärrkontroll och bevakning är att användningen av öppna system har ökat. Öppna system är system som är öppet för inspektion och modifiering av olika användare och kan ofta användas och anpassas på flera olika sätt. Detta har lett till att det finns en stor mängd olika verktyg, plattformar och lösningar […]

Läs mer