Här kommenterar vi artiklar ur pressen.

2006

Legal fildelning med ny teknik

Computer Sweden Nr 2, mån 9 januari 2006
Frågan om legal fildelning är en ickefråga. Idag finns möjlighet att lyssna till musik via ITunes och även via privata fildelningsnät. Privatpersoner har redan bekväma metoder för att tillskansa sig musik på en mängd olika sätt.

Frågan är istället hur de som producerar musik ska få sådan respekt att de som lyssnar vill betala för deras fortsatta verksamhet. Dessutom ska det vara enkelt att göra betalningarna. Idag är betalsystemen på ett eller annat sätt krångliga.

Om man gör det olagligt att ladda ner material från Internet så kan man i princip göra alla medborgare till lagbrottslingar. Tänk er att jag skrev följande copyright på denna tex. Copyright (c) 2006. Varje form av duplicering av denna text är ett brott och kommer att lagföras. Så om du läst denna text så är du nu en brottsling.

Så hur vet man att ett material är förbjudet att duplicera innan man duplicerat det?