Presskommentarer

Här kommenterar vi artiklar ur pressen. 2006 Legal fildelning med ny teknik Computer Sweden Nr 2, mån 9 januari 2006 Frågan om legal fildelning är en ickefråga. Idag finns möjlighet att lyssna till musik via ITunes och även via privata fildelningsnät. Privatpersoner har redan bekväma metoder för att tillskansa sig musik på en mängd olika […]

Läs mer