TCP/IP Grundkurs


Alla kurspriser anges exklusiva moms
Kursmål
Kursens mål är att ge Dig en grundläggande förståelse för hur TCP/IP är uppbyggt och hur det fungerar. Du kommer att få mängder av praktiska ”recept” som Du kan använda i Ditt dagliga arbete.

Vem bör delta?
Alla som arbetar med och/eller administrerar TCP/IP-installationer. Det kan vara på OS/2, Windows NT eller Unix.
Kursinnehåll
Vi arbetar med övningar för att göra teoridelen så lättillgänglig som möjligt.Genom att Du får omsätta det Du lärt dig i praktiska övningar kommer Du att förstå materialet betydligt bättre.

Vad är TCP/IP?
Hur uppstod Internet och hur utvecklas Internet för närvarande? Vem har kontroll över Internet och hur används det? Hur kan Du utnyttja TCP/IP-nätverk på bästa sätt? Detta är några av de frågor som Du får svar på. Visste Du förresten att den korrekta benämningen är IPS-nät (Internet Protocol Suite)?

Arkitekturen
Vi går igenom hur TCP/IP är uppbyggt och varför det ser ut som det gör. Alla ingående komponenter gås igenom; Länk, IP, TCP, UDP och applikationer. Adressplaner och användningen av routers förklaras.

Routing
Vi går igenom funktionerna på IP-nivån och berättar hur routing mellan olika nät går till. Vi berör de olika routing-protokollen RIP och OSPF. Du får klart för Dig vad autonoma system är för något och varför dessa behövs. Skillnaden mellan EGP och IGP förklaras.

TCP och UDP
Vi går igenom skillnader i arbetssätt mellan TCP och UDP. Du ska förstå vad en port är och vad den används till. Vi går också igenom säker dataöverföring med TCP. Vi belyser även alla finesser som TCP använder sig av för att kunna arbeta på stora Internet. Du får också en förklaring till varför det är svårt att använda Microsoft Windows i ett peer-to-peer nätverk.

Tillämpningar
Vi går igenom tillämpningar och deras funktion. Telnet, FTP, NFS, SMTP, SNMP, rlogin, rsh och rexec är exempel på några av de program vi går igenom.

Fjärrbootning med UDP/TCP/IP
Du får lära Dig hur Du kan boota maskiner över TCP/IP. Du får reda på hur Bootp, rarpd och tftp arbetar. Vi går igenom ett antal praktiska exempel som vi sedan använder i övningarna.

LAN och WAN
Vad är det egentligen för skillnad på LAN och WAN? Vi klargör de olika nätverksoperativens filosofier. Vad är LAN Manager bra för? När är Novell bäst? Hur kommer TCP/IP att påverka LAN-marknaden?

Bryggor och routers
När behöver Du använda dessa olika hårdvaror och vad skiljer dem åt? Hur används en router för att garantera säkerheten i nätet?

Routing-protokoll
Du får en introduktion till RIP och OSPF. Routing-protokollen används för att se till att vägval i nätet sprids mellan flera routers. Det finns en mängd problem som protokollen måste ta hänsyn till. Du får en god inblick i routing-protokollens olika funktionssätt.

TCP/IP-projekt
Vi tar upp vad Du speciellt bör tänka på när Du medverkar i ett TCP/IP-projekt. Vi uppmärksammar alla fallgroparna. Vi ger Dig kunskap som hjälper Dig att välja en teknik som står sig i framtiden med allt högre krav på kommunikationshastighet.

Informationskällor
Hur hittar Du RFC:er? Hur hittar Du annan information på nätet på ett snabbt och effektivt sätt? Om Du vill vara en effektiv systemadministratör måste Du kunna använda Dig av NetNews och WWW på ett effektivt sätt. Du får möjlighet att förstå hur dessa informationskällor fungerar och hur de kan användas.

Eget TCP/IP-system
På kursen får Du ett eget komplett TCP/IP-system som Du sedan kan använda på Din PC-maskin (Intel-processor krävs). Ditt eget TCP/IP-system innehåller alla program, samt källkod om Du vill fördjupa Dig i någon speciell del av systemet.

Övningar
Under kursen får Du göra några mycket nyttiga och trevliga övningar. Här kommer en kort beskrivning av övningarna.

Nätverksanalys
Vi använder en nätverksanalysator, i form av programvara, för att studera hur protokollen samverkar. Vi tittar på hur protokollförhandlingen görs och vad den innebär. Du får en grundlig inblick i hur protokollen fungerar.

 

TCP/IP under MS-DOS
Vi installerar och använder TCP/IP under MS-DOS. Vi ser hur maskinerna kan samverka med andra operativsystem t.ex OS/2, Unix och Windows NT.

SNMP-övervakning
Vi gör en laboration där vi övervakar nätet med hjälp av SNMP. Du får lära Dig att tolka information på rätt sätt.

Unix och TCP/IP
Efter MS-DOS övningarna är det dags att ta steget över till Unix. Här finns den kompletta TCP/IP-implementeringen. Vi går systematiskt igenom den rika flora av verktyg som finns för att administrera och hantera lite större TCP/IP-nätverk. Netstat och traceroute är två av de felsökningsprogram som vi behandlar.

Fjärrbootning av maskiner
Du får lära Dig hur Du bootar terminal servers, X-terminaler och PC-maskiner med hjälp av tftp och bootp. Under övningen kommer Du att göra detta både från Windows och Unix.

Routing-information
Du får lära Dig hur man uppdaterar maskinens routing-tabeller. Du får själv prova på att göra olika typer av rutter i nätet.

Kursansvarig: Göran Hasse
Göran Hasse har arbetat med TCP/IP sedan 1980-talet. Han har genomfört mängder av kurser både på grundläggande och avancerad nivå.

Göran har gedigen bakgrund som konsult och programmerare ino