Java Grundkurs

Målgrupp
Denna kurs vänder sig till programmerare som ska börja använda Java i sitt dagliga arbete. Projektledare och andra som vill veta mer om potentialen i Java kommer också att ha stor behållning av denna kurs.

Du bör kunna programmera i något annat språk, gärna C eller C++, innan du går den här kursen.
Kursinnehåll
Grunderna
Vad Java är och varför det blivit så spritt. Utvecklingsmiljö och verktyg.

Att skriva en klass; syntax, fält, metoder, typkontroll. Flödeskontroll med villkor, loopar och anrop.

System, design och dokumentation
Klasser som hör ihop bildar paket. Namnkonventioner.

Varför och hur man bör använda Javas integrerade system för API-dokumentation, javadoc.

Klassbiblioteket
Java har ett omfattande klassbibliotek. Vi gör en översikt och går sedan på djupet inom ett antal områden:

Applets och awt – Att snabbt och enkelt göra grafiska gränssnitt i både applets och fristående applikationer. Grafiska primitiver som knappar, menyer, textfält, etc. Hur primitiverna ordnas i containers och fönster med layout managers. Att skriva egna grafiska primitiver.

Trådar – Att göra flera saker samtidigt, de problem som uppkommer då och hur man undviker dem.

Nätverk – Från enkel access till ”objekt” (bilder, ljud, javaobjekt, etc) på nätet till TCP-strömmar och UDP.

I/O – Att skriva och läsa på strömmar. Standardströmmar. Filhantering. Att använda och göra egna processande strömmar (filter).

Java native interface
I mån av tid och intresse går vi även igenom hur man anropar nativekod (dvs kod som inte är skriven i java), t ex c-rutiner, från java.