Vi har på Raditex mångårig erfarenhet av öppna system.

Konsulterna på raditex är helt inriktade på öppna system

Det betyder att de värnar om kundernas investeringar i utvecklingsarbete som följer fastslagna och vedertagna standarder

Raditex AB < webmaster@Raditex.se>