OpenOffice

Ny kurs för dig som vill lära dig Open Office. Målgrupp Du som vill lära dig grunderna i OpenOffice, det öppna office-systemet för Windows, Solaris, Linux och MacOS X som blir alltmer populärt. En övergång till öppen programvara kanske planeras för att minska leverantörsberoendet, eller för att få dokument lagrade i öppet standardiserade format. Andra […]

Läs mer